Administrator

Administrator

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Podaj Dłoń Józefowie serdecznie zaprasza pracowników i współpracowników podmiotów ekonomii społecznej (w tym: pracowników i członków spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych) do uczestnictwa w  projekcie

"Ekonomiczny Biznes”

realizowanym przez firmę Ars Deko Jerzy Przerwa w partnerstwie z Centrum Doradczo Szkoleniowym PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy.

Szkolenia zostaną zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń”

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne

SZKOLENIA DLA PODMIOTÓW ES

 1. ABC prowadzenia działalności przez NGO w środowisku lokalnym - 40godz.
 2. Zasady tworzenia i realizacji projektów miękkich przez podmioty ES - 40godz.
 3. Komunikacja interpersonalna, asertywność i negocjacje w działalności podmiotów ES - 40 godz.
 4. Marketing i PR w działalności podmiotów ES - 40 godz.
 5. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ES w Polsce - 40 godz.


SZKOLENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES

 1. Podstawy przedsiębiorczości i zakładania działalności w sektorze ES - 45godz.
 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - 45 godz.


Zapisy przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie do dnia 30.09.2010

Liczba miejsc ograniczona !!!

Prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów ( ankieta, formularz zgłoszeniowy i karta na szkolenie)


Załączniki:

 

Szanowni Państwo

Fundacja Aktywności Obywatelskiej oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” serdecznie zapraszają zainteresowane osoby związane z Trzecim Sektorem na bezpłatne warsztaty:

"Jak rozmawiać o pieniądzach. Fundraising w organizacjach pozarządowych",

które odbędą się 29 września 2010 r. w Józefowie k. Biłgoraja.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Kapitał Równych Szans.Wsparcie dla organizacji pozarządowych Lubelszczyzny". Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli małych i/lub słabiej rozwiniętych organizacji pozarządowych, którzy chcieliby poznać możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych.

Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się przedstawiciele organizacji, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

 1. organizacja nie zatrudnia pracowników/czek lub zatrudnia maksymalnie 2 pracowników/czki
 2. organizacja, której pracownicy/ce lub wolontariusze/szki w niewielkim zakresie korzystali dotąd ze szkoleń, doradztwa, konsultacji
 3. organizacja, która ma siedzibę w małej miejscowości lub na terenach wiejskich
 4. organizacja, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 5. organizacja, która nie realizowała dotąd żadnego z projektu społecznego finansowanego ze środków zewnętrznych
 6. organizacja, której budżet roczny nie przekracza 50.000 zł.


Korzyści z udziału w warsztatach to m.in.:

 1. poznanie metod finansowania działalności administracyjnej, kampanii i projektów
 2. uświadomienie sobie roli wizerunku w budowaniu kapitału społecznego
 3. ćwiczenia z pokonywania obaw przed proszeniem


Szkolenie odbędzie się w dniu 29 września br. w godzinach 9.00 - 15.30, w sali Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w JÓZEFOWIE, ul.  Kościuszki 54a. Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Kotowska.


O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do dnia 28.09.2010 r. r. pod numer faksu (81) 532 25 52 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście ul. Dolna 3-go Maja 8/2 w Lublinie.


Więcej informacji - 81 532 25 52

Nie czekaj! Zgłoś się już dziś! Zapraszamy!

Załączniki:

 

W piątek 6 sierpnia w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie miała miejsce wizyta studyjna 40 osobowej grupy liderów i przedstawicieli Gminy Stubno wraz z konsultantem programu Integracji Społecznej Województwa Podkarpackiego – panią Barbarą Ciurko.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia, a także wymiana wspólnych doświadczeń w pracy. Podczas spotkania goście obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną, na temat działań i programów realizowanych na terenie gminy Józefów przez Stowarzyszenie "Podaj Dłoń". Pani prezes omówiła sposoby nawiązywania współpracy z innymi stowarzyszeniami. Wspaniałym przykładem może tutaj być piknik integracyjny "Hipoterapia Łączy" zorganizowany w zeszłym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej. Goście mogli również wysłuchać w jaki sposób wspieramy aktywność społeczną i integrujemy mieszkańców gminy. Nie obyło się bez wymiany doświadczeń. Pani prezes przedstawiła także  w jaki sposób Stowarzyszenia mogą współpracować z Samorządami. Pracę Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej przedstawiła pani Magdalena Kulińska. Wszyscy uczestnicy spotkania podczas wolnej dyskusji mogli także przedstawić swoje sposoby i pomysły na rozwiązywanie podobnych problemów.

Gmina Stubno to gmina rolnicza licząca zaledwie 8 sołectw i około 4,5 tys. mieszkańców. Jest członkiem Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska" oraz Lokalnej Grupy Rybackiej "Starzawa". Na jej terenie działa również Stowarzyszenie "Bliżej Siebie" z Kalnikowa.

Tego samego dnia w Stowarzyszeniu odbyła się kolejna wizyta studyjna. Tym razem gościliśmy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" z Zamościa oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "AJRWEDA" z Białej Cerkwi na Ukrainie. Również ta wizyta była w szczególności próbą wymiany doświadczeń osób niepełnosprawnych. Nasi goście mogli przekonać się , że bycie osoba niepełnosprawna wcale nie oznacza bycia osoba nieaktywną zawodowo. Jeśli bowiem odnajdziemy w sobie wewnętrzną motywację, możemy także pomagać innym. Wzorem do naśladowania może być pan Marian Walus  - wiceprezes Stowarzyszenia "Podaj Dłoń’, który nie tylko jest osoba bardzo aktywną społecznie, lecz również zaraża wszystkich dookoła swoim optymizmem, humorem i chęcią działania.

Obie wizyty były dla nas bardzo ważne i pozwoliły spojrzeć na naszą działalność oczami innych. Zaczerpnęliśmy także kilka nowych pomysłów które war4to byłoby realizować u nas. Mamy tez nadzieję że nasi goście także skorzystają z naszych doświadczeń, które wykorzystają w swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności i integracji.

{gallery}aktualnosci/wizyta_studyjna_2010/1{/gallery
 

 

W ramach projektu „Na Czasie” co sobotę spotykają się dziewczęta z utworzonej grupy piłkareczek. Niezależnie od pogody, wytrwale trenują i wykonują polecenia swojego trenera – pana Dariusza Wojciechowskiego. Zajęcia rozwijają zainteresowanie tym fascynującym sportem, jakim jest piłka nożna. Przełamują też stereotypy według których w piłkę grają tylko chłopcy. Dziewczęta świetnie się przy tym bawią jednocześnie poprawiając swoją kondycję  fizyczną.Integracja wielopokoleniowa

w Stowarzyszeniu "Podaj Dłoń".
 

W niedzielę 27 czerwca w siedzibie naszego stowarzyszenia odbył się piknik integracyjny, który był podsumowaniem zakończonego projektu "Ja Ty My i Oni - Integracja Wielopokoleniowa". Ostatnio realizowany projekt dobiegł właśnie ku końcowi. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować konferencję podsumowującą nasze działania. Po rejestracji uczestników, przybyłych na spotkanie gości powitała prezes stowarzyszenia - Barbara Wojciechowska. Pani prezes, jako koordynator , zaprezentowała zgromadzonym wszystkie działania, które były podejmowane w trakcie trwania projektu, a także korzyści z nich płynące. Projekt "Ja Ty My i Oni" był realizowany w ramach Priorytetu VII - czyli Promocji Integracji Społecznej. Był on wpisany w działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Najważniejszym celem który założyliśmy sobie na samym początku była integracja wielopokoleniowa mieszkańców z terenu gminy Józefów, oraz podniesienie jej poziomu poprzez aktywne działania 70 uczestników z terenu gminy Józefów, w cyklu spotkań warsztatowych, seminarium i pikniku plenerowym. Do celów szczegółowych zaliczyliśmy między innymi podniesienie poziomu aktywności społecznej u 20 uczestniczek i uczestników w wieku od 15 do 65 lat poprzez zajęcia warsztatowe realizowane do końca czerwca bieżącego roku. Należy również wspomnieć o wzmocnieniu i wzroście postaw aktywności społecznej, a także podniesieniu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

- Przeprowadzenie zaplanowanych działań projektowych przyczyniło się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów, co w konsekwencji przyczyniło się do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim był wzrost integracji społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że osiągnięte rezultaty i produkty na trwałe wzmocniły integrację i aktywność uczestników warsztatów, a efekty tych działań będą widoczne w przyszłości - podsumowała projekt prezes Barbara Wojciechowska.

W ramach projektu zrealizowano również seminarium  "Aktywne Kobiety - przełamanie stereotypów".

W spotkaniach warsztatowych systematycznie uczestniczyła grupa 35 osób, która została podzielona na sześć podgrup. Realizowano warsztaty artystyczne "Rękodzieło", warsztaty kulinarne dla mężczyzn "Regionalne Smaki", warsztaty fotograficzne "Flesz", warsztaty hobbystyczne "Art - Hobby", warsztaty dla kobiet "Strażaczka", oraz warsztaty "Witraż". Wszystkie prace uczestników można było podziwiać na wystawie plenerowej, na której znalazły się witraże, obrazy, prace wykonane  szydełkiem, kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione techniką decoupage, zdjęcia, kwiaty z bibuły oraz makieta wiejskiej zagrody.

Po prezentacji osiągniętych celów wszystkich uczestników konferencji zaproszono na piknik, na którym mogli spróbować potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …