Administrator

Administrator

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie, zakończyły się warsztaty zatytułowane: "Zaplanuj swoją przyszłość". Uczestnicy warsztatów - łącznie 20 osób, mieszkańców miasta i gminy Józefów o niskich dochodach, mogli nauczyć się jak racjonalnie zaplanować swój budżet domowy.

Warsztaty trwały od 18 do 23 lutego br. i mógł w nich wziąć udział każdy, o ile dochody jego rodziny nie przekraczały 2.500 zł miesięcznie. Tematyka zajęć była bardzo "na czasie", ponieważ dotyczyła szeroko pojętej edukacji finansowej rodzin, znajdujących się w nie najlepszej kondycji materialnej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak konstruować rodzinny budżet, gdzie szukać oszczędności i w jaki sposób powiększać dochody. Zapoznali się z prostymi zasadami dotyczącymi praw konsumenta, racjonalnym pożyczaniem pieniędzy, zjawiskiem tzw. "pułapki kredytowej". Trenerzy prowadzący zajęcia przekonywali odbiorców co do konieczności tworzenia w domowych budżetach funduszu na "nagłe wypadki".

- Warsztaty składały się z cyklu 4 spotkań. Ich organizacja była odpowiedzią na często zgłaszane potrzeby edukacyjne w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów są bardzo zadowoleni. Wiele się nauczyli, poznali swoje prawa oraz podstawowe zasady domowej ekonomii. Wysoki poziom zajęć zagwarantowali trenerzy - specjaliści ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy, z którym od dawna współpracujemy. Obecne warsztaty są niejako kontynuacją podobnych zajęć sprzed 3 lat, ale są bardziej rozbudowane. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę internetową: www.podajdlon.pl, gdzie można także zapoznać się z materiałami multimedialnymi dotyczącymi warsztatów - komentuje Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" Barbara Wojciechowska.

Warsztaty zorganizowane w Józefowie cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Okazało się, że kwestie związane z domowymi finansami, wydawałoby się oczywiste, nie zawsze takie są i wiedza zdobyta w trakcie spotkań, może okazać się bardzo przydatna w codziennym życiu. Każdy z uczestników zajęć otrzymał materiały szkoleniowe, które przydadzą się mu na co dzień do planowania domowego budżetu. Warsztaty były finansowane przez Narodowy Bank Polski i Fundację Wspomagania Wsi. Organizatorami zajęć było Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa, które także udostępniło lokal oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie. Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej w Biszczy.

Źródło: bilgorajska.pl

Integracja wielopokoleniowa to główny cel projektu "Ja, Ty, My i Oni", który zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie.

W zajęciach, które odbywały się przez pół roku, uczestniczyło kilkadziesiąt osób w wieku od 15 do 65 lat. Część warsztatów była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w innych brały udział tylko kobiety. Mężczyźni uczestniczyli na przykład w zajęciach kulinarnych, a kobiety w... strażackich. W ramach projektu zorganizowano również warsztaty artystyczne "Rękodzieło", fotograficzne "Flesz" oraz hobbystyczne "Art - Hobby" i "Witraż", a także seminarium zatytułowane "Aktywne Kobiety - przełamanie stereotypów".

Ostatnim elementem projektu był piknik integracyjny. Podsumowując wszystkie działania prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska powiedziała, że wzmocniły one integrację i aktywność uczestników warsztatów, a efekty tych działań będą widoczne w przyszłości. Na razie umiejętności nabyte przez mieszkańców podczas realizacji projektu potwierdzają dyplomy i wykonane przez nich prace.

Na wystawie plenerowej można było podziwiać witraże, obrazy, prace wykonane szydełkiem, kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione techniką decoupage, zdjęcia, kwiaty z bibuły oraz makietę wiejskiej zagrody.

Po prezentacji dokonań odbył się piknik, na którym można było spróbować potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Projekt "Ja, Ty, My i Oni" był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: bilgorajska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie cały czas prężnie działa. Prezes Barbara Wojciechowska wciąż zdobywa fundusze i realizuje nowe projekty, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Józefów.

Stowarzyszenie powstało w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Romana Dziury, który jest wpisany w KRS jako jeden z trzech założycieli. Głównym celem stowarzyszenia była pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Tę ideę kontynuuje obecna prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska. W ostatnim czasie udało się pozyskać nowe fundusze. Stowarzyszenie cały czas się rozwija.

Końca dobiega ostatni projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Ja Ty My i Oni - Integracja Wielopokoleniowa", w ramach którego zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty artystyczne "Rękodzieło", kulinarne "Regionalne smaki", fotograficzne "Flesz", hobbystyczne "Art-Hobby", "Strażaczka" oraz "Witraż". Na zakończenie planowany jest piknik przy siedzibie Stowarzyszenia. Zostanie na nim zorganizowana wystawa plenerowa prac wykonanych w trakcie trwania projektu.

Obecnie Stowarzyszenie zaczyna realizować kolejny projekt pod nazwą "Kropla Życia". Będzie on promował ratownictwo medyczne i krwiodawstwo. Te bardzo ważne zagadnienia będzie zgłębiało 15 uczestników. W ramach realizowania projektu zostaną zorganizowane zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i wolontariatu. Uczestnicy będą również zdobywali wiedzę na temat organizowania akcji krwiodawstwa i wartości z tego płynących. Został również zaplanowany wyjazd studyjny do Centrum Ratownictwa Medycznego w Krakowie.

Stowarzyszenie "Podaj Dłoń" zdobyło również dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację nowatorskich działań w prowadzonej przez nie świetlicy środowiskowej. Wartość dotacji wyniosła 56 tysięcy złotych. Za te środki zostanie zrealizowany projekt "Świetlica na czasie" - czyli alternatywne zajęcia dla dzieci mające na celu odciągnięcie dzieci od komputerów i zachęcenie do aktywności sportowej. W ramach projektu zaplanowano utworzenie drużyny dziecięcej "Piłkareczki", zajęcia z malarstwa, zajęcia z wolontariatu, profilaktykę uzależnień, integrację wielopokoleniową, oraz działania proekologiczne. Do dyspozycji najmłodszych będzie także psycholog i logopeda. Organizowane będą rajdy rowerowe, wycieczki piesze, wyjazd na narty i kulig. W projekcie weźmie udział 30 dzieci z terenu gminy Józefów.

Na prowadzenie świetlicy środowiskowej, zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie gabinetu rehabilitacji Stowarzyszenie uzyskało także dotację z Urzędu Miejskiego w Józefowie w wysokości 36 tysięcy złotych.

Drugą stroną działalności Stowarzyszenia jest utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Byłoby to niemożliwe bez wsparcia burmistrza Romana Dziury oraz radnych Józefowa którzy użyczyli lokal na działalność zakładu. Dzięki nim został także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny o wartości 36 tysięcy złotych. Pomimo spełniania wszystkich warunków, przez półtora roku Stowarzyszenie borykało się z trudnościami w uzyskaniu kontraktu z NFZ. W 2009 roku nie zostały bowiem ogłoszone żadne konkursy, zostały tylko przedłużone umowy starym jednostkom. Nowo powstałe instytucje nie mogły liczyć na żadne pieniądze. W maju 2010 roku został jednak rozpisany konkurs. Przystapił do niego NZOZ "Podaj Dłoń - Zakład Rehabilitacji w Józefowie. Na usługi rehabilitacyjne udało się uzyskać 30 tysięcy 900 zł. - Pragnęłabym w tym miejscu szczególnie podziękować za wszelką pomoc i zaangażowanie burmistrzowi Romanowi Dziurze oraz radnym: Jerzemu Hajdukowi i Tomaszowi Ścirko, oraz kierownikowi NZOZ "Podaj Dłoń" - Rafałowi Sapule, bez których trudno byłoby osiągnąć ten sukces - mówi prezes Barbara Wojciechowska.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, na którego działania, takie jak wyjazd na hipoterapię we wrześniu czy zajęcia w świetlicy, również uzyskało dotację. Stowarzyszenie we współpracy z Bankiem Żywności zajmuje się także rozprowadzaniem żywności. Z pomocy skorzystało ponad tysiąc najbardziej potrzebujących rodzin. Do tego zadania zostali wytypowani przez burmistrza Romana Dziurę.

Źródło: NOWa

Kolejna grupa mieszkańców gminy Józefów będzie mogła za darmo nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i promocji krwiodawstwa. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", które organizuje tego typu warsztaty, otrzyma pieniądze na kontynuację projektu pod nazwą "Życie cudem jest" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Efektywna promocja zdrowiaStowarzyszenie organizuje zajęcia od ubiegłego roku. W projekcie pod hasłem "Kropla krwi" uczestniczyło 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tym roku warsztaty odbywają się pod hasłem "Życie cudem jest" i obejmują również 15 osób. "Cieszymy się, że nasze wysiłki przynoszą efekty i zostały docenione przez urząd pracy, bo dzięki przyznanym środkom w przyszłym roku kolejna grupa będzie mogła zdobyć nowe umiejętności" - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska.

Uczestnicy projektu łącza teorię z praktyką. W tym roku odwiedzili m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim.

Jedną z ostatnich inicjatyw była promocja akcji krwiodawstwa w gminie Józefów poprzez... maskotki "kropelki". "Obserwując spadającą w ostatnich miesiącach liczbę dawców szukaliśmy sposobu jak zachęcić mieszkańców do oddawania krwi. Uznaliśmy, że nasi odbiorcy niechętnie czytają ulotki czy plakaty, dlatego postanowiliśmy zastosować metodę bezpośrednich rozmów, prowadzonych właśnie przez "kropelki" - ujawnia szczegóły pomysłu prezes Wojciechowska. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie maskotki, które potem odwiedzały szkoły i zakłady pracy. Pomysł sprawdził się, ponieważ prawie połowa uczestników listopadowej akcji krwiodawstwa stanowili nowi dawcy.

Barbara Wojciechowska deklaruje, że w przyszłym roku działania te będą kontynuowane. Projekt pod nazwą "Życie cudem jest" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie www.iaslubelskie.pl

Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Rodzinie
"Podaj Dłoń” w Józefowie
wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lublinie prowadzi

wydawanie żywności z projektu "PEAD 2011”

osoby zakwalifikowane przez MOPS Józefowie zapraszamy
TYLKO w dniach  12 - 13.12.2011r. (poniedziałek - wtorek)
w godz. 9.00 - 15.00  
w budynku Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki  54A w Józefowie.

Prezes SNRPR ”Podaj Dłoń”
Barbara Wojciechowska

Projekt "Życie cudem jest" był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" w Józefowie wraz z Partnerem projektu - Indywidualną Praktyką Lekarską lek. med. Sebastianem Łysiakiem. Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany poprzez Instytucje Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Głównym celem projektu było zdobywanie nowych umiejętności medycznych, kompetencji społecznych przyczyniających się do aktywizacji społecznej i zawodowej 15 uczestników/czek projektu w wieku 16 - 64 poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach realizowanych w terminie 01.07.2011r. - 31.12.2011r.

Grupa docelowa 15 uczestników/uczestniczek brała aktywny udział w:

 • Warsztatach "Ratując życie" - z zakresu ratownictwa medycznego
 • Warsztatach "BLS" z zakresu pierwszej pomocy
 • Warsztatach "Kropla Krwi" z zakresu krwiodawstwa
 • Warsztatach "Public Realtions" z zakresu wolontariatu
 • Wyjeździe studyjnym do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ustrzykach Górnych
 • Konferencji integracyjno - podsumowującej projekt

Konferencja integracyjno -podsumowująca projekt "Życie cudem jest" odbyła się 26 listopada w Restauracji "Roztocze" w Tomaszowie Lubelskim, oprawę muzyczną zapewnił zespół "PAKT". Konferencja została połączona z obchodami "Dni Honorowego Krwiodawstwa". Na konferencji został zaprezentowany film z realizacji projektu przez Prezesa stowarzyszenia "Podaj Dłoń" mgr Barbarę Wojciechowską oraz V-ce Prezesa lek. med. Sebastiana Łysiaka. Sukcesem projektu było utworzenie Ruchu społecznego pod nazwą "Krwinki|", który promuje honorowe krwiodawstwo. Ważnym aspektem projektu była duża frekwencja uczestników podczas akcji oddawania krwi, która odbyła się w listopadzie w NZOZ "PODAJ DŁOŃ"- Zakład Rehabilitacji w Józefowie. Spośród 15 uczestników/czek krew oddało 11 osób, w tym 5 po raz pierwszy. Bardzo miłym akcentem konferencji było święto Honorowych Dawców Krwi z tej okazji zostały wręczone okolicznościowe medale, podziękowania oraz odznaki. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczestniczka oraz uczestnik projektu. Pani Barbara Miszczyszyn otrzymała odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia, natomiast Pan Tomasz Waszczuk otrzymał odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia nadane przez Kapitułę Polskiego Czerwonego Krzyża. Kilka dni wcześniej Prezes Klubu HDK PCK w Józefowie Pan Ireneusz Wilczyński na spotkaniu Honorowych Dawców Krwi w Biłgoraju również został uhonorowany odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" II stopnia.

Na Konferencji nie zabrakło niespodzianek:

I. Pierwszą był tort z okazji X-LECIA istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj dłoń" oraz zostały wręczone statuetki nadające tytuł "Przyjaciela stowarzyszenia" przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia dla:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie – Pan Andrzej Wojtyło
 • Radny Rady Miasta – Pan Tomasz Waszczuk
 • Prezes Klubu HDK PCK Józefów – Pan Ireneusz Wilczyński
 • Prezes Klubu HDK w Biłgoraju – Pan Józef Żybura
 • Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie/o Tomaszowie Lubelskim  Pani Anna Wachowicz
 • Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy -Pani Urszula Miszczuk

II. Druga niespodzianka to loteria dla krwiodawców, która nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów. Na apel z prośbą o sponsoring nagród w Gminie Józefów odpowiedziały instytucje i firmy tj:

 • Burmistrz Józefowa Roman Dziura    
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów - mgr inż. Leszek Dmitroca
 • NZOZ "PODAJ DŁOŃ" - Zakład Rehabilitacji w Józefowie /Z-ca Kierownika Dariusz Wojciechowski
 • P.P.U.H. "HENRYK" - Henryk Kudełka
 • "ALDREW" - Janusz Rybak
 • Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie - Prezes Edward Łokaj
 • P.P.U.H. "Dąb" - Wiesław Gmyz         
 • "Kora" Zakład Produkcyjno-Handlowy - Barbara Basińska  
 • "Automobil" Sklep Wielobranżowy Stacja Paliw w Długim Kącie - Adam Grzyb
 • Restauracja "Karczma nad Szumem" - Zofia i Jan Rawiak
 • Sklep Spożywczo Przemysłowy - Bogdan Buczkowski.
 • Artykuły Gospodarstwa Domowego "501 drobiazgów" - Maria Michałkiewicz
 • Sklep z artykułami elektrycznymi - Jan Rogowski.
 • Sklep Artykułów Przemysłowych "Kawon" - Jerzy Nowak
 • "PASMANTERIA" - Agnieszka Zaśko
 • Bar "Knieja" - Beata Wójcik
 • Salon Kosmetyczny "Basia" - Barbara Łach
 • Salon Fryzjerski - Alicja Naklicka
 • Delikatesy "Milea" - Barbara Pawłowska
 • "Anmar" - Zbigniew Dzida

Za wsparcie finansowe lub rzeczowe serdecznie dziękujemy!

 

Święto Krwiodawców w Tomaszowie Lubelskim

Kolejna grupa mieszkańców gminy Józefów będzie mogła za darmo nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i promocji krwiodawstwa. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń", które organizuje tego typu warsztaty, otrzyma pieniądze na kontynuację projektu pod nazwą "Życie cudem jest" z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Efektywna promocja zdrowiaStowarzyszenie organizuje zajęcia od ubiegłego roku. W projekcie pod hasłem "Kropla krwi" uczestniczyło 15 osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tym roku warsztaty odbywają się pod hasłem "Życie cudem jest" i obejmują również 15 osób. "Cieszymy się, że nasze wysiłki przynoszą efekty i zostały docenione przez urząd pracy, bo dzięki przyznanym środkom w przyszłym roku kolejna grupa będzie mogła zdobyć nowe umiejętności" - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska.

Uczestnicy projektu łącza teorię z praktyką. W tym roku odwiedzili m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim.

Jedną z ostatnich inicjatyw była promocja akcji krwiodawstwa w gminie Józefów poprzez... maskotki "kropelki". "Obserwując spadającą w ostatnich miesiącach liczbę dawców szukaliśmy sposobu jak zachęcić mieszkańców do oddawania krwi. Uznaliśmy, że nasi odbiorcy niechętnie czytają ulotki czy plakaty, dlatego postanowiliśmy zastosować metodę bezpośrednich rozmów, prowadzonych właśnie przez "kropelki" - ujawnia szczegóły pomysłu prezes Wojciechowska. Uczestnicy zajęć wykonali własnoręcznie maskotki, które potem odwiedzały szkoły i zakłady pracy. Pomysł sprawdził się, ponieważ prawie połowa uczestników listopadowej akcji krwiodawstwa stanowili nowi dawcy.

Barbara Wojciechowska deklaruje, że w przyszłym roku działania te będą kontynuowane. Projekt pod nazwą "Życie cudem jest" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie www.iaslubelskie.pl

W dniach 24 - 26 września 2011 roku uczestnicy projektu "Życie cudem jest" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyjechała na wizytę studyjną do Ustrzyk Górnych, by tam uczyć się od najlepszych. W trakcie wizyty grupa uczestniczyła w warsztatach "Ratując życie" "Public Relations" oraz uczestnicy projektu odwiedzili Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Górnych. Podczas wizyty zapoznaliśmy się z historią GOPR oraz strukturą organizacyjną placówki, zakresem obowiązków ratownika górskiego oraz uczestnicy projektu mogli także obejrzeć "bazę" i podziwiany przez wszystkich sprzęt ratowniczy.

W wolnym czasie grupa mogła we własnym zakresie zwiedzać Ustrzyki Górne oraz przepiekane szczyty Bieszczad

Wizyta studyjna z cała pewnością dostarczyła niezapomnianych wrażeń, oraz nowych pomysłów i inspiracji do dalszych działań.

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …