Administrator

Administrator

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" informuje, że 25 sierpnia w godzinach 10:00 - 15:00 zostanie zorganizowana w NZOZ "Podaj Dłoń" - Zakład Rehabilitacji tzw. biała niedziela. Badania przeprowadzi dr n. med. Rafał Sapuła, specjalista rehabilitacji medycznej. Bezpłatnie będzie można uzyskać porady z zakresu schorzeń narządu ruchu: kręgosłupa, stawów,  kończyn górnych i dolnych.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się na listę chętnych w godz 8:00 - 18:00 (w terminie do 23.08.2013) do NZOZ "Podaj Dłoń" - Zakład Rehabilitacji przy ul. Miszki Tatara 1 w Józefowie, Tel. 84 68 79 317 Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów.

Prezes mgr Barbara Wojciechowska

Rajd rowerowy
"Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego"
29-30 czerwca (sobota-niedziela)

Program rajdu:

Sobota - 29 czerwca
Rajd rowerowy9:30 - 10:00 - rejestracja uczestników rajdu w pawilonie geoturystycznym (przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie). Uczestnicy rajdu otrzymają koszulki, mapy z trasą szlaku, plakietki oraz talony na posiłki.
10:00 - wyjazd na trasę - ok. 65 km,
przebieg trasy: Józefów- Majdan Nepryski - góra Młynarka - Senderki-Stara Huta - Krasnobród - Łuszczacz - góra Wapielnia - Łasochy - Kunki - Grabowica - Majdan Sopocki - Nowiny - Józefów. Trasa należy do bardzo trudnych, obfituje w liczne podjazdy i zjazdy.
Tego dnia podczas rajdu jego uczestnicy odwiedzą pawilon geoturystyczny, ścieżkę poznawczą przy Nadleśnictwie Józefów i pracownię rzeźbiarską w Majdanie Nepryskim; z wież widokowych w Józefowie i Krasnobrodzie oraz góry Młynarki obejrzą panoramę  Roztocza. Informacji o najciekawszych miejscach na szlaku geoturystycznym będzie udzielał przewodnik, a zarazem komandor rajdu - Tadeusz Grabowski. Kolumnę uczestników rajdu  na jego trasie będzie poprzedzał samochód - pilot i zamykał samochód techniczny.  Podczas każdego dnia rajdu zaplanowano dla jego uczestników dwa posiłki - w połowie trasy i na zakończenie.
ok. 17:00 - przy stanicy wędkarskiej w Józefowie zakończenie pierwszego dnia rajdu przy ognisku turystycznym.

Niedziela - 30 czerwca
10:00 - wyjazd na trasę - ok. 55 km
przebieg trasy: Józefów- rez. "Czartowe Pole"- kamieniołom w Nowinach - Borowe Młyny - rez.  "Nad Tanwią" - Susiec. Powrót z Suśca "Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza".
Podczas drugiego dnia rajdu jego uczestnicy zwiedzą rezerwat "Czartowe pole", kamieniołom w Nowinach, gdzie znajduje się platforma widokowa oraz rezerwat "Nad Tanwią".
ok. 17:00 - przy stanicy wędkarskiej zakończenie rajdu.

Głównym organizatorem rajdu są stowarzyszenia:

 • Józefowska Kawaleria Rowerowa
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń".

Współorganizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Gminy:

 • Józefów,
 • Krasnobród
 • Susiec,

Nadleśnictwa:

 • Józefów
 • Zwierzyniec
 • Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

Cele rajdu:

 • popularyzacja "Szlaku geoturystycznego Roztocza Środkowego" jako markowego produktu turystycznego oraz roztoczańskich tras rowerowych w szczególności "Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza" i "Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej".
 • promocja turystyki rowerowej na Roztoczu jako optymalnej formy uprawiania turystyki,
 • współpraca z administracją samorządową, nadleśnictwami Józefów i Zwierzyniec, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz stowarzyszeniami na rzecz rozwoju tras dotyczących turystyki aktywnej w szczególności rowerowych i pieszych na Roztoczu,
 • promowanie w środkach masowego przekazu Roztocza jako regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
 • lobbowanie  na rzecz rozwoju liniowych produktów turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej i pieszej, jako modułu roztoczańskiej oferty turystycznej,
 • zwiększanie grona osób, instytucji, sponsorów współuczestniczących w rozwijaniu turystyki aktywnej,
 • wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych oraz osób zajmujących się obsługą turystów poprzez tworzenie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję.

Regulamin rajdu:

 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia oraz opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną - wzór oświadczenia i karta zgłoszenia stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rajdu.
 • Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ewentualne informacje i pytania prosimy kierować do: Barbara Wojciechowska tel. 84 687 96 69, Robert Rabiega tel. 502 241 983 oraz Agnieszka Bielak tel. 84 6872 066 w. 323. Termin składania zgłoszeń upływa 26 czerwca o godz. 12:00.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Pokonanie ww. trasy wymaga od uczestnika rajdu sprawnego roweru, najlepiej MTB, bowiem połowa trasy przebiega drogami gruntowymi, leśnymi i szutrowymi.
 • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, jednakże dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką odpowiedzialnego za nie pełnoletniego opiekuna.
 • Ratownik medyczny stanowi medyczne zabezpieczenie rajdu.

Liczba uczestników jest ograniczona - 120 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie - w załączeniu mapa turystyczna Gmina Józefów na Roztoczu, w której podana jest m.in. informacja o bazie noclegowej.

Informacja o Szlaku geoturystycznym Roztocza Środkowego.

Projekt pn. "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego", którego realizacja wymagała nakładów w wysokości 1 440 872,20 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 816 693,85 zł.

W realizację projektu zaangażowane były: gminy - Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa - Józefów i Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy i Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. O atrakcyjności produktu świadczy m.in. fakt, że szlak przebiega przez dwa parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki i dwa rezerwaty przyrody: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole".

Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są "małą infrastrukturą" tj.:  tablicami informacyjnymi -18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka - 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci - 55. Tablice informacyjne zawierają opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone są mapy turystyczno-geologiczne.

Ponadto, wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu jest monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

W ramach projektu opracowano i wydano informator - mapę turystyczną pn. "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego", zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą oraz charakterystyką wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.

Załączniki:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mt_ignore:JKRmt_ignore:Podaj Dłoń

Wizualizacja koszulki i naklejki:

mt_ignore:Wizualizacja koszulkimt_ignore:Wizualizacja naklejki

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" zwraca się z prośba o pomoc dla matki samotnie wychowującej dzieci. Pomoc może być w formie rzeczowej tj: używana lodówka, używana pralka, meble pokojowe i kuchenne oraz inne rzeczy gospodarstwa domowego. Bardzo prosimy o wsparcie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.

Prezes mgr Barbara Wojciechowska

Tel. kontaktowy: 846878531 oraz 600283518

Strona 13 z 27

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …