Kobiety o kobietach

14 marzec 2013
Autor :  

W poniedziałek (11 marca) w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego poruszone zostały bardzo ważne dla pań tematy. Uroczystość stała się okazją do podsumowania plebiscytu NOWej Kobieta Roku powiatu biłgorajskiego.

Spotkanie zainicjowała posłanka Genowefa Tokarska, która od lat patronuje programowi profilaktyki zachorowań na raka u kobiet. Także 11 marca w sali widowiskowej BCK w Biłgoraju poruszone zostały szczególnie ważne dla zdrowia pań tematy – jak zapobiegać i nie dać się chorobie. - Już w 2009 roku rozpoczęłam jako wojewoda lubelski akcję “Kobiety kobietom”, gdyż okazało się, że na sto imiennych zaproszeń na badania zgłasza się tylko pięć. To fatalny wynik – mówiła posłanka Genowefa Tokarska.Wykład na temat zdrowego trybu życia przedstawiła dr n. med. Elżbieta Rodecka-Gustaw z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Kolejnym prelegentem podczas spotkania był ks. Rafał Pastwa, który emocjonalnie opowiedział o swoich przeżyciach związanych z chorobą i śmiercią mamy. – Dlaczego tutaj jestem? Jest to wdzięczność, zobowiązanie i poczucie, że powinienem coś zrobić. Sześć lat temu w Kraśniku założyłem fundację, która pomaga chorym na raka, zwłaszcza kobietom i im bliskim. Bo kiedy na nowotwór zachoruje jeden członek rodziny, to choruje z nim cały dom – mówił ks. Pastwa  Jako 11-letni chłopak dowiedział się o chorobie swojej mamy. Od tej pory całej jego życie było tym naznaczone. – To był dla mnie szok i ogromny strach – wspominał o swoich osobistych powodach rozpoczęcia pracy na rzecz osób chorych. Apelował do zebranych kobiet, aby nie doprowadziły do takiej sytuacji, w której on musiał dorastać i zadbały o swoje zdrowie. Mówił też o tym, jak bardzo ważne jest w takich przypadkach poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. – Na całym świecie ludzie, też kobiety, chorują. Ale w Stanach Zjednoczonych kobieta chora na raka dowiaduje się o tej chorobie bardzo szybko. Myślę, że i w Polsce dojdzie do tego, że badania profilaktyczne staną się obowiązkowe – kontynuował.

Spotkanie kobiet stało się także okazją do podsumowania plebiscytu NOWej Gazety Biłgorajskiej “Kobieta Roku”. Czternaście wyjątkowych, aktywnych pań z całego powiatu biłgorajskiego zostało nagrodzonych upominkami, które ufundował starosta powiatu biłgorajskiego Marian Tokarski. Honorowy patronat nad konkursem pełniła gospodyni spotkania posłanka Genowefa Tokarska. Także posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska pełniła honorową pieczę nad plebiscytem NOWej Gazety biłgorajskiej.

Wszystkie panie biorące udział w konkursie usłyszały wiele miłych słów. O ich bardzo ważnej roli i pracy na rzecz swoich społeczności lokalnych mówił w podsumowaniu starosta Marian Tokarski. Życzył paniom wiele zapału i kolejnych sukcesów w tak ważnej i odpowiedzialnej pracy.

Głos zabrała również zwyciężczyni plebiscytu Beata Strzałka. Dziękowała ona wszystkim osobom, które w głosowaniu oddały na nią swój głos. – W sposób szczególny dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Wynik plebiscytu ogromnie mnie zaskoczył, uświadomił mi, że wszystkie moje dotychczasowe działania zostały zauważone i docenione. Tytuł zobowiązuje, mobilizuje i zachęca mnie do jeszcze bardziej energicznych działań na gruncie społecznym i politycznym – mówiła laureatka konkursu. Słowa uznania skierowała też do redakcji NOWej Gazety Biłgorajskiej za tak wspaniałą inicjatywę i pomysł na promocję kobiet.

- Dzięki plebiscytowi mogliśmy bliżej poznać sylwetki kobiet aktywnych i przedsiębiorczych, które oprócz obowiązków rodzinnych i zawodowych aktywnie angażują się w życie społeczne, kulturalne i samorządowe. Tak naprawdę to plebiscyt wypromował 14 wspaniałych Kobiet Roku, którym pragnę podziękować za wielki potencjał, zapał i chęć do działań na rzecz mieszkańców swoich społeczności, za upór w działaniach i entuzjazm, którym zarażają innych. Życzę wszystkim Paniom dalszych sukcesów – dodała.

Na zakończenie wieczoru wystąpili aktorzy z Zespołu Teatralnego Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowali oni wzruszający i dający do myślenia spektakl “Blaszany Kubek”.

Przypominamy sylwetki kandydatek:

Agnieszka Neuman-Lipińska – miasto Biłgoraj

Wiceprezes Fundacji Pomocy Dzieciom “Krzyk”, nauczycielka, wolontariuszka. Od kilku lat związana z działalnością Fundacji “Krzyk”, dzięki której setki dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mogą liczyć na wsparcie. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz innych osób potrzebujących. Zajmuje się również działalnością oświatową i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-materialnej. W swojej działalności Fundacja wykorzystuje zaangażowanie i potencjał wolontariuszy. To właśnie dla nich stworzony został w siedzibie Fundacji przy ul. 3 Maja 3 Klub Wolontariusza. Taką formę aktywności wśród młodzieży Agnieszka Neuman-Lipińska niestrudzenie propaguje od dawna.

Alicja Jachiewicz-Szmidt – gm. Biłgoraj

Aktorka, reżyserka i założycielka Fundacji Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja. Od 15 lat zajmuje się prowadzeniem fundacji. Jest to działalność rodzinna. Założyła ją wspólnie z mężem. Zajmuje się m.in. wyłapywaniem młodych talentów. Prowadzi teatr Enigmatic (teatr działa od 2008 roku przy KUL – red.). Młodzież ma dzięki temu okazję poznać techniki recytacji. Jest także z wykształcenia pedagogiem. Jako aktorka występowała na scenach różnych teatrów: w Koszalinie (Bałtycki, im. Żeromskiego), w Warszawie (Na Woli), W Krakowie (Bagatela). Zagrała m.in. w takich filmach jak: “Generał Nil”, “Powiedz to”, “Gabi”, “Chopin. Pragnienie miłości”, “Przedwiośnie”, “Chce mi się wyć”, “Republika nadziei”,”Bez grzechu”, “Pięć kobiet na tle morza”, “Magma” i “Rodzina Połanieckich”.

Longina Kożuszek – gm. Biszcza

Pani Longina Kożuszek od wielu lat działa na rzecz swojej miejscowości. Jest skarbnikiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bukowiny i współorganizatorem wielu przedsięwzięć realizowanych przez organizację – m.in. Dni Akademickich w Bukowinie czy konserwacji zabytkowego kościółka rektorskiego w tejże miejscowości. Pani Longina jest także kierownikiem zespołu śpiewaczego “Krzewina”, zajmuje się doborem repertuaru zespołu podczas udziału w różnych gminnych i patriotycznych uroczystościach. Udziela się także w Kole Gospodyń Wiejskich i w Radzie Parafialnej. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję radnej Rady Gminy, a obecnie jest sołtysem Bukowiny Pierwszej. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, a jej zainteresowaniem od wielu lat jest wędkarstwo. Jako jedna z nielicznych kobiet jest członkiem koła wędkarskiego “Sum”.

Marianna Stadnicka – gm. Turobin

Emerytowany pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Po zakończeniu pracy zawodowej przeniosła się do miejscowości Turobin, gdzie z zapałem zaangażowała się w pracę społeczną. Pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia Turobińszczyzna, w którym zajmowała się działalnością kulturalno-oświatową. Pani Marianna jest współorganizatorem rajdu rowerowego “Jastrzębia Zdebrz”, który cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników Roztocza i jazdy rowerowej. Zależy jej także na rozwoju strefy społecznej, kulturalnej i sportowej w gminie. Była inicjatorką remontu kapliczki w parku przy Straży Pożarnej, w bieżącym roku zorganizowała rajd rowerowy do Krasnobrodu. Nie obca jej jest także pomoc potrzebującym – z własnych środków opłacała obiady dla trójga dzieci z niezamożnych rodzin. Wyznaje zasadę, “jak cię widzą, tak cię piszą”, dlatego zabiega o polepszenie wizerunku estetycznego swojej miejscowości i gminy Turobin, stąd zrodził się pomysł konkursu na najpiękniejszy ogród. Jest także autorką artykułów do pisma “Dominik”. Pani Marianna pełni funkcję sołtysa sołectwa Turobin, a od listopada 2010 roku została wybrana radną Gminy Turobin.

Marzena Kapica – gm. Frampol

Młoda, ambitna osoba, matka dwojga dzieci. Społeczniczka. Wykazała swoją charyzmę i oddanie dla dobra społeczności lokalnej, podejmując trudną walkę o utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzięcinie, której groziła likwidacja. Jest “siłą napędową” stowarzyszenia prowadzącego dwie szkoły. Pomimo niełatwej prywatnej sytuacji życiowej, chętnie pomaga innym, poświęcając naprawdę wiele. Jest bardzo wrażliwa na losy i krzywdę innych ludzi. Angażuje się w działalność organizacji charytatywnej z Belgii, która wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Posiada wewnętrzną siłę, która pomimo wrażliwości, pozwala jej skutecznie dążyć do osiągnięcia zacnych celów. Wierzy w to, co robi i nie boi się narazić na krytykę. Jest osobą otwartą i kontaktową, wykazuje też zdolności organizacyjne. Jej bezinteresowność i oddanie dla dobra sprawy potrafi “zarażać” innych. Nie boi się “zakasać rękawów”, co niejednokrotnie udowodniła, chętnie poświęcając swój czas na pracę na rzecz szkoły i stowarzyszenia. Będąc żoną i matką, pracując zawodowo, działając społecznie, znajduje jeszcze czas na dokształcanie się.

Barbara Wojciechowska – gm. Józefów.

Ukończyła studia wyższe, a  od 6 lat pełni funkcję społeczną jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie “Podaj Dłoń” w Józefowie, gdzie utworzyła i prowadzi NZOZ- Zakład Rehabilitacji w Józefowie oraz wolontarystycznie pełni funkcję kierownika w  Świetlicy Środowiskowej w Józefowie. Jest członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Zawodowo pracuje jako animator turystyki w Urzędzie Miejskim w Józefowie, gdzie organizuje rajdy piesze oraz zajmuje się promocją regionu. Skarbnik Klubu HDK PCK Józefów, inicjatorka Ruchu Społecznego “Krwinka i Krwinki” promującego Honorowe Krwiodawstwo oraz współorganizatorka Powiatowych Obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi w Tomaszowie Lubelskim i spotkań Integracyjnych “Hipoterapia Łączy”. Organizatorka wielu akcji charytatywnych tj. zbiórki publicznej na rzecz powodzian, cyklicznych akcji pomocy żywnościowej PEAD,  świątecznych paczek dla dzieci. Pani Barbara jest osobą bardzo wrażliwą na potrzeby innych, ale także koleżeńską i otwartą. Prywatnie wspólnie z mężem wychowuje dwie córki, a jej zainteresowaniem jest narciarstwo, turystyka piesza i rowerowa, podróże.

Dorota Dobosz – gm. Tereszpol

Wieloletnia, zasłużona nauczycielka muzyki, animatorka kultury od lat zaangażowana w życie społeczno-kulturalne gminy, organistka w miejscowym kościele. Założycielka i kierownik chóru parafialnego “Oaza”, z którym koncertuje na festiwalach (Złoty Różaniec na XV Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym w 2009 r.) i przeglądach w powiecie i poza nim (m.in. na Krzeptówkach w Zakopanem, w sanktuarium w Łagiewnikach). Z jej inicjatywy chór wskrzesił dawne tradycje, wzbogacił repertuar o stare i nieco zapomniane pieśni religijne. Chór “Oaza” może pochwalić się wydanymi śpiewnikami (wielkopostnym, wielkanocnym, Maryjnym) oraz płytą z pieśniami religijnymi i ludowymi. Pani Dorota pracuje również z młodzieżą, rozwija muzyczne zdolności i zamiłowania, prowadząc chór szkolny i zespoły instrumentalne, przygotowuje młodych ludzi do udziału w różnorodnych konkursach i imprezach środowiskowych. Na co dzień osoba pogodna, życzliwa i uśmiechnięta, zawsze chętna do współpracy i niesienia pomocy innym.

Zofia Paszko  – gm. Księżpol

Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Korchowa “Jedność wsi”. Aktywnie uczestniczyła w organizacji imprez o charakterze interdyscyplinarnym w tym dwóch pikników rodzinnych i biesiady kulturalno-europejskiej “Tradycja łączy pokolenia”. Uczestniczka Kongresu Kobiet Lubelszczyzny 2012 roku. Aktywnie działa w Radzie Rodzicow przy Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Pielegniarka oddziału wewnętrznego “Arion Szpitale” w Biłgoraju. Matka dwojga dzieci a dodatkowo właścicielka gospodarstwa ekologicznego. Zawsze uśmiechnięta, chętna do pracy na rzecz lokalnej społeczności i pomocy ludziom.

Ewelina Kołodziej – gm. Księżpol

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Korchowa “Jedność wsi”. Aktywnie uczestniczyła w organizacji imprez o char. interdyscyplinarnym m.in. dwóch pikników rodzinnych i biesiady kulturalno-europejskiej “Tradycja łączy pokolenia”. Dodatkowo uczestniczka Kongresu Kobiet w Warszawie i w Lublinie. Rozpoczęła działalność w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Studentka WSZiA w Zamościu na kierunku rachunkowość i finanse. Matka dwojga dzieci, a dodatkowo pracownica PSB Mrówka. Kobieta aktywna z planami na przyszłość, zawsze chętna do współpracy.

Jolanta Więcław – gm. Aleksandrów

Pani Jolanta to kobieta, która nie boi się stawiać czoła wyzwaniom. Zawsze otwarta na ludzi, dusza towarzystwa, nigdy nie odmówi pomocy innym. “Złota rączka”, która potrafi zrobić prawie wszystko. Od kilku lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości. Jako członek Stowarzyszenia Przyjaciół Aleksandrowa “Przełazek” była organizatorem kilku imprez integracyjnych dla mieszkańców Aleksandrowa, co roku jest także współorganizatorem gminnych  uroczystości czy dożynek. Na sercu jej leży rozwój ruchu społecznego w rodzinnej miejscowości, dlatego zabiega o reaktywację KGW i o dalszą pracę w stowarzyszeniu. Pani Jolanta pracuje jako pracownik biurowy w prywatnej firmie.

Danuta Borowiak – gm. Goraj

Wieloletnia nauczycielka, animatorka kultury i samorządowiec. W życiu wykonywała wiele różnych zajęć, nigdy nie spoczęła na laurach. Skończyła kilka kierunków studiów, pełniła kilka funkcji społecznych i zawodowych. Zawsze młoda duchem i otwarta na innych ludzi. Nawet na emeryturze nie daje sobie czasu na odpoczynek. Po powrocie w rodzinne strony reaktywowała zespół  “Hosznianki” z Hoszni Ordynackiej, założyła i prowadzi także młodzieżową grupę teatralną “Novi”. Dzięki życzliwości i swojej kreatywności pani Danuta często wspomaga lokalne działania kulturalne poprzez tworzenie humorystycznych tekstów piosenek, pieśni i przyśpiewek. Nierzadko sama szyje kostiumy dla grup artystycznych przygotowywanych przez nią do występów. Pracownicy GOK-u nazywają ją ambasadorem kultury. Obecnie aktywnie działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna.

Maria Bożena Waliłko – gm. Potok Górny

Animatorka kultury, społeczniczka i samorządowiec. Pani Maria Waliłko od lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne swojej miejscowości i gminy Potok Górny. Jest założycielką i kierowniczką zespołu “Czerwone korale”, który skupia młodzież gimnazjalną i osoby dorosłe. Przy zespole działa grupa taneczna, wokalna, a także kapela. Pani Maria jest także autorką scenariuszy i tekstów widowisk obrzędowych, prowadzi także parafialną scholę “Gloria”. Schola może pochwalić się wydaną w ubiegłym roku płytą, a w bieżącym roku trwają przygotowania do nagrania kolejnego krążka. Maria Waliłko angażuje się także w działalność samorządową. Jest radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Potok Górny. Prywatnie prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, jest matką dwóch dorosłych synów.

Alicja Czarna – gm. Księżpol

Pani Alicja jest właścicielką gospodarstwa agroturystycznego w Glinach. Od lat leży jej na sercu uaktywnienie turystyki w powiecie biłgorajskim. Jako pierwsza założyła gospodarstwo agroturystyczne w gminie Księżpol, od tej pory ciągle zwiększa poziom świadczonych usług. Nie boi się wyzwań i nowych doświadczeń. Kilkakrotnie sięgnęła po unijne fundusze, dzięki temu powstał nowoczesny obiekt hotelowo-bankietowy w Glinach. Pani Alicja jest także inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych m.in. Dnia Kobiet czy pikników integracyjnych. Jest członkiem kilku stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Beata Strzałka – miasto Biłgoraj

Pani Beata na co dzień jest pracownikiem SKOK im. ks. F. Blachnickiego. Prywatnie jest żoną i matką dwóch synów. Otwarta na potrzeby i pomoc ludziom od kilku lat angażuje się w działalność społeczną. Jest założycielką, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej, które od lat aktywnie działa na terenie miasta i powiatu. Jest inicjatorką cyklu Biłgorajskich Spotkań z Ekonomią Społeczną. Stowarzyszenie  SZRiPS współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu i województwa. Jest organizatorem pikników rodzinnych “Dzień bez samochodu” i “Rodzinnie, zdrowo i na sportowo. W ubiegłym roku pani Beata jako wolontariuszka aktywnie włączyła się w akcję “Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Beata Strzałka działa także w Radzie Osiedla Puszcza Solska, gdyż sprawy mieszkańców osiedla i miasta są dla niej bardzo ważne.

Źródło: NOWa gazeta biłgorajska

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …