Piknik integracyjny i wystawa "Moje Hobby"

15 listopad 2011
Autor :  

Integracja wielopokoleniowa

w Stowarzyszeniu "Podaj Dłoń".
 

W niedzielę 27 czerwca w siedzibie naszego stowarzyszenia odbył się piknik integracyjny, który był podsumowaniem zakończonego projektu "Ja Ty My i Oni - Integracja Wielopokoleniowa". Ostatnio realizowany projekt dobiegł właśnie ku końcowi. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować konferencję podsumowującą nasze działania. Po rejestracji uczestników, przybyłych na spotkanie gości powitała prezes stowarzyszenia - Barbara Wojciechowska. Pani prezes, jako koordynator , zaprezentowała zgromadzonym wszystkie działania, które były podejmowane w trakcie trwania projektu, a także korzyści z nich płynące. Projekt "Ja Ty My i Oni" był realizowany w ramach Priorytetu VII - czyli Promocji Integracji Społecznej. Był on wpisany w działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Najważniejszym celem który założyliśmy sobie na samym początku była integracja wielopokoleniowa mieszkańców z terenu gminy Józefów, oraz podniesienie jej poziomu poprzez aktywne działania 70 uczestników z terenu gminy Józefów, w cyklu spotkań warsztatowych, seminarium i pikniku plenerowym. Do celów szczegółowych zaliczyliśmy między innymi podniesienie poziomu aktywności społecznej u 20 uczestniczek i uczestników w wieku od 15 do 65 lat poprzez zajęcia warsztatowe realizowane do końca czerwca bieżącego roku. Należy również wspomnieć o wzmocnieniu i wzroście postaw aktywności społecznej, a także podniesieniu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

- Przeprowadzenie zaplanowanych działań projektowych przyczyniło się do osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów, co w konsekwencji przyczyniło się do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim był wzrost integracji społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że osiągnięte rezultaty i produkty na trwałe wzmocniły integrację i aktywność uczestników warsztatów, a efekty tych działań będą widoczne w przyszłości - podsumowała projekt prezes Barbara Wojciechowska.

W ramach projektu zrealizowano również seminarium  "Aktywne Kobiety - przełamanie stereotypów".

W spotkaniach warsztatowych systematycznie uczestniczyła grupa 35 osób, która została podzielona na sześć podgrup. Realizowano warsztaty artystyczne "Rękodzieło", warsztaty kulinarne dla mężczyzn "Regionalne Smaki", warsztaty fotograficzne "Flesz", warsztaty hobbystyczne "Art - Hobby", warsztaty dla kobiet "Strażaczka", oraz warsztaty "Witraż". Wszystkie prace uczestników można było podziwiać na wystawie plenerowej, na której znalazły się witraże, obrazy, prace wykonane  szydełkiem, kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione techniką decoupage, zdjęcia, kwiaty z bibuły oraz makieta wiejskiej zagrody.

Po prezentacji osiągniętych celów wszystkich uczestników konferencji zaproszono na piknik, na którym mogli spróbować potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …