Plan Pracy Świetlicy Środowiskowej

24 marzec 2016
Autor :  
STYCZEŃ
 1. Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Zabawy ruchowe, rzucanie śnieżkami do celu.
 2. Wieczór kolęd i pastorałek.
 3. Ogólne zapoznanie z obsługą komputera i znajomości podstawowych funkcji i zadań.
 4. "W zdrowym ciele zdrowy duch”- ćwiczenia i zabawy ruchowe.
 5. Zimowy turniej w tenisa stołowego, bilard , piłkarzyki.
 6. Dzień Babci, Dzień Dziadka: wykonywanie laurek dla Babci i Dziadka.
 7. Życie zwierząt leśnych w zimie; zajęcia plastyczne , malowanie, rysowanie lub szkicowanie zwierząt.
 8. Karaoke-śpiewanie indywidualne i zbiorowe.
 9. Zajęcia wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspakajające ciekawość świata- czytanie książek, gry dydaktyczne i edukacyjne
 10. Ferie zimowe. Pogadanka o tym jak miło można spędzić ferie.
 11. Konkurs na największego bałwana śniegowego.
 12. Przygotowanie gazetki na walentynki.
 13. "Godzina” na samokształcenie, pomoc w odrabianiu lekcji.
LUTY
 1. Ferie w mojej świetlicy - planowanie zajęć z młodzieżą na ferie
 2. "Dzień bezpiecznego Internetu”- zajęcia  mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 3. Tradycja " tłustego czwartku”- dyskusja.
 4. Dzień św. Walentego, walentynki- geneza powstania obyczaju.
 5. Konkurs Walentynowy- robimy walentynki, sposób wykonania dowolny.
 6. Choinka - bal karnawałowy
 7. Konkurs plastyczny "Moje ferie zimowe”.
 8. Zabawy na śniegu- budowanie oraz rzeźbienie budowli , postaci
 9. Zajęcia plastyczne, dzieci robią znaki, rysują na kartonie , lepią z plasteliny.
 10. Igrzyska zimowe dla dzieci i młodzieży- konkursy na najszybszy zjazd na sankach, nartach oraz worku z sianem.
 11. Organizacja wspólnego ogniska oraz pieczenie kiełbasek.
 12. Prace porządkowe w świetlicy.
 13. Prowadzanie przez dzieci kroniki.
 14. Zorganizowanie turnieju w tenisa stołowego.
 15. Zajęcia z komputerem.
 16. "Luty podkuj buty”- konkurs plastyczny.
MARZEC
 1. Okres przedwiosenny , w którym jest mowa o tym jak niebezpieczne są zabawy na lodzie , co ma służyć uświadomieniu zagrożeń w celu zapobiegania nieszczęśliwych wypadków.
 2. Znaczenie sportu dla zdrowia- rozmowy z dziećmi
 3. Zwrócenie uwagi na zmiany, które zachodzą w krajobrazie; zilustrowanie przyrody na kartonie np. szare niebo.
 4.  "Mama moim najlepszym przyjacielem”- zajęcia plastyczne z ukazaniem prac jakie mama wykonuje w domu.
 5. Dzień Kobiet - dzieci przygotowują kartki ( laurki) , wydzieranki z kolorowego papieru , kwiaty w flakonie- wykonane prace mają na celu kształtowanie sprawności manualnej dzieci.
 6. Higiena osobista, "jak cię widzą tak cię piszą”. Zabawa ruchowa; stoimy przed lustrem i mówimy o swoim wyglądzie.
 7. Wykonanie Marzanny ze słomy.
 8. Wycieczka nad rzekę Nepryszkę- topienie Marzanny.
 9. Wiosenne porządki wokół nas. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie miejsc w których się bawimy, w którym jesteśmy.
 10.  Malowanie farbami.
 11. Wydzieranie papieru kolorowego i naklejanie "pierwszych wiosennych kwiatów”( zawilec, pierwiosnek, sasanka, krokus itp.).
 12. Nauka szacunku do przyrody. Wycieczka do lasu.
 13. Prowadzanie przez dzieci kroniki.
 14. Zajęcia z Witrażu.
KWIECIEŃ
 1. Prima Aprilis - 1 kwiecień przedstawienie krótkich scenek komediowych.
 2. Wielkanoc- Zwyczaje wielkiej nocy. Znajdowanie w Internecie wierszyków o świętach.
 3. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Malowanie na kartonie symboli tych świąt .
 4. Wykonywanie ozdób wielkanocnych: kury, kurczaki, stroiki- technika dowolna
 5. Robienie pisanek oraz kartek świątecznych.
 6. Wzbudzanie zainteresowań dla rożnych potraw, które spożywamy oraz higiena i estetyka podawania na stół.
 7. Wiosenne porządki wokół nas, naszego otoczenia.
 8. Obserwacja otoczenia wokół nas -próby przeniesienia swoich wrażeń , odczuć na “papier” za pomocą kredek , farb.
 9. Kształtowanie zmysłu równowagi, ćwiczenia z elementami współzawodnictwa.
 10. Zabawy na świeżym powietrzu z piłką .
 11.  "W zdrowym ciele zdrowy duch”- luźne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 12. Zajęcia z Witrażu.
 13. Zajęcia Internetowe.
MAJ
 1. Jaki zawód chciałbyś wykonywać. Ukazywanie swoich pomysłów za pomocą rysowania na kartonie.
 2. Pan strażak. Uświadamianie zagrożeń jakie wynikają z nie właściwego używania urządzeń elektrycznych, "nie pamiętanie” o ich wyłączeniu.
 3. Konsekwencje i sposoby zabiegania pożarom. Zajęcia plastyczne; rysunki strażaka, samochód strażackiego itp.
 4. Wiosenna łąka ( motyle ,żabki , kwiaty ). wykonywanie wraz z dziećmi takiej łąki.
 5. Wykonywanie zakładek z brystolu, do książki , na różne sposoby.
 6. Zabawa na świeżym powietrzu z piłką, ; organizowanie piłki nożnej, pobudzanie radości i zadowolenia poprzez wspólna zabawę.
 7. Mój sad- malowanie farbami plakatowymi ;z dodatkiem pasty do zębów “ kwitnącego sadu” .
 8. Prowadzenie kroniki.
 9. Zorganizowanie wycieczki do lasu.
 10. Dzień matki- rozmowa na temat naszych mam.
 11. Czytanie opowiadań związanych z tematyką dnia matki.
 12. Przygotowanie laurek, prezentów dla mamy.
 13. Międzynarodowy Dzień Unii Europejskiej.
 14. Poznanie państw członkowskich Unii Europejskiej i ich flagi.
 15. Zorganizowanie zawodów w tenisa stołowego.
 16. Zajęcia z Witrażu
 17. Zajęcia Internetowe
CZERWIEC
 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka. Impreza na świeżym powietrzu z okazji święta dzieci
 2. Życie dzieci z innych krajów; malowanie farbami, kredkami, dzieci rożnych ras- czarna , białą i żółta.
 3. Wykonywanie z papieru , plasteliny, sylwetek dzieci .
 4. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa na boisku.
 5. Zabawy sportowe, rzuty piłka, biegi.
 6. Umiem dzielić się z kolegą; pomaganie sobie nawzajem, starania by atmosfera była miła, przyjemna.
 7. Wycieczka do lasu- idziemy na jagody.
 8. Zabawy porządkowe-sprzątanie z piosenką.
 9. Gry i zabawy na boisku szkolnym- siatkówka, koszykówka.
 10. Robimy plany na wakacyjny odpoczynek.
 11. Rozwój zręcznościowy , poprzez zabawy na świeżym powietrzu.
 12. Tydzień "Moje hobby” konkurs dla dzieci -moja pasja prezentacja posiadanych umiejętności, wystawy.
 13. Prowadzenie kroniki.
 14. Zajęcia komputerowe.
 15. Zajęcia z Witrażu.

LIPIEC

 1. WAKACJE bezpieczeństwo podczas zabaw w wodzie, zwrócenia uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na plaży, w wodzie.
 2. Wycieczka nad zalew.
 3. Zajęcia plastyczne- malowanie swoich odczuć z pobytu nad wodą różnymi technikami.
 4. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne- malowanie farbami, wyklejanie, wycinanie.
 5. Wspólne dbanie o porządek w świetlicy, zwracanie sobie wzajemnie uwagi w celu czystego , przyjemnego spędzania czasu.
 6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z piłką dla poprawy naszej kondycji. Dbanie o sylwetkę.
 7. Zabawy na świeżym powietrzu- Gra w siatkówkę
 8. Moje marzenia co do wakacji. Malowanie miejsc w których dzieci chciały by się znaleźć, zobaczyć , zwiedzić. Technika utrwalenia dowolna.
 9. Obserwacja przyrody, środowiska w którym mieszkamy. Przelewanie wrażeń na karton , dowolna techniką farby, kredki , lub plastelina.
 10. Spacer nad pobliski zalew.
 11. Zajęcia plastyczne : "Moje marzenie”- technika dowolna.
 12. Prowadzenie przez dzieci kroniki.
 13. Zajęcia komputerowe.
 14. Zajęcia z Witrażu
SIERPIEŃ
 1. Wycieczka nad wodę ( kąpiel w wodzie z piłką, budowanie zamków z piasku).
 2. Karaoke- śpiewanie indywidualne i zbiorowe.
 3. Gry komputerowe.
 4. Konkurs muzyczny- "Moja piosenka”
 5. Zajęcia plastyczne pt.” Moje marzenia wakacyjne” technika dowolna, mogą być kredki ,farby plastelina.
 6. Wykonywanie wydzieranek z kolorowego papieru na temat “Wakacje na wsi”( mieście).
 7. Zabawy na świeżym powietrzu -mecz piłki nożnej.
 8. Zajęcia gimnastyczne, poprawianie sylwetki kondycji.
 9. Rozmowa na temat: "Żyjemy zdrowo".
 10. Uczenie się umiejętności zachowania się podczas posiłku. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się oraz wzajemnej życzliwości.
 11. Organizacja turnieju gra w dwa ognie, pokonywanie przeszkód na czas.
 12. Gry stolikowe. Rozwiązywanie zagadek.
 13. Wycieczka do pobliskiego lasu.
 14. Zajęcia plastyczne “Moja gmina Józefów” przygotowanie zdjęć, prac plastycznych itp.
 15. Prowadzenie kroniki przez dzieci.
 16. Zajęcia z witrażu.
WRZESIEŃ
 1. Powitanie nowych uczestników świetlicy.
 2. Powrócenie do wspomnień wakacyjnych i omówienie.
 3. Konkurs plastyczny- Jak spędziłem wakacje.
 4. Rozmowy indywidualne z dziećmi; zwrócenie uwagi ma właściwy stosunek starszych dzieci do młodszych kolegów ( zajęcia plastyczne).
 5. Utrwalanie form grzecznościowych takich jak :” dzień dobry”, "proszę” " przepraszam” itp.
 6. Zabawy i gry dydaktyczne.
 7. Wartości zdrowotne owoców i warzyw. Eksponaty owoców. Zajęcia plastyczne kredkami lub malowanie farbami owoców i warzyw.
 8. Las jesienią. Zainteresowanie dzieci przyrodą jesienną w lesie. Robimy wspólnie z dziećmi wystawę wrzosu, szyszek sosnowych i świerkowych.
 9. Kształtowanie słuchu muzycznego; słuchanie muzyki.
 10. Rysowanie patykiem na ziemi; na dowolny temat.
 11. Włączenie dzieci do prac porządkowych w świetlicy.
 12. Zabawy ruchowe z piłką .
 13. Dzień Ziemi- chrońmy nasze środowisko.
 14. Dzień Ziemi- Wykonanie plakatów w grupach.
 15. Rozbudzanie wrażliwości na czystość i higienę osobistą.
 16. Zajęcia z Witrażu
 17. Zajęcia Internetowe
PAŹDZIERNIK
 1. Dostrzeganie uroków i walorów jesiennego lasu. Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i jego mieszkańców.
 2. Robimy w świetlicy wspólnie z dziećmi jesień. W celu dostrzeżenia charakterystycznych zjawisk przyrody - kolorowe licie , opadanie ich z drzew , wrzos, grzyby.
 3. Określenie kształtu liści jesiennych. Robienie kompozycji , bukietów z liści.
 4. Las jesienią- malowanie. Wykonywanie zwierząt z darów jesieni.
 5. Zabawa muzyczno- ruchowa pt. "Stary niedźwiedź mocno śpi”.
 6. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie. Określenie nastroju aktualnej pogody i zrozumienie pojęcia "szaruga jesienna”.
 7. Spacer po okolicy- Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 8. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 9. Zabawy dydaktyczne " czarodziejski worek” , polegająca na odgadywaniu nazw warzyw i owoców na podstawie dotyku.
 10. Zajęcia plastyczne. Tworzenie ciekawych wzorów i kompozycji na kartonie "pieczątka z ziemniaka”.
 11. Ćwiczenia mięśni brzucha; rowerek, nożyce, ćwiczenie tułowia, przysiady.
 12. Wdrażanie przyzwyczajeń do utrzymywania porządku wokół nas.
 13. Grzybobranie. Zajęcia plastyczne; malowanie grzybów jadalnych i niejadalnych. Wykonywanie z bibuły na kartonie.
 14. Zajęcia manualne , robienie korali z jarzębiny.
 15. Przygotowania do Wszystkich Świętych.
 16. Wycieczka na cmentarz - porządkowanie grobów.
 17. Zajęcia z Witrażu
 18. Zajęcia Internetowe
LISTOPAD
 1. Święto Zmarłych.
 2. Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.
 3. Wyjaśnienie znaczenia symboliki święta. "Święto Niepodległości”- gazetka okolicznościowa.
 4. Rozwijanie zamiłowania do obcowania z książką. Rozwijanie zainteresowania kultura innych narodów.
 5. Mój dom - pobudzanie wyobraźni poprzez zbudowanie miniaturki domu.
 6. Pan listonosz - zajęcia plastyczne malowanie listonosza i przyborów pracy; torba w której nosi listy, rower.
 7. Rozwijanie zdolności manualnych -lepienie z plasteliny na dowolny temat.
 8. Jaki to pojazd- zajęcia dydaktyczno - plastyczne, dowolna technika.
 9. Rysujemy , malujemy samochody a także konstruowanie własnych pojazdów.
 10. Kształtowanie zasad kultury osobistej i szacunku dla innych. Wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę- wspólne pląsy i zabawy ze śpiewem.
 11. Zapoznanie dzieci z zachowaniem ptaków przygotowujących się do zimy. Wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom.
 12. Papierowe ptaki- orgiami.
 13. Jestem Polakiem- nasza stolica, godło.
 14. Zajęcia plastyczne, rysowanie godła.
 15. Przygotowujemy dekoracje na wieczorek andrzejkowy.
 16. Zabawy andrzejkowe- lanie wosku, wróżby oraz konkursy.
 17. Zabawa andrzejkowa.
 18. Zajęcia z Witrażu.
 19. Zajęcia Internetowe.
GRUDZIEŃ
 1. Jak to było z węglem- praca górnika. Malowanie na kartonie węglem.
 2. Wykonanie czapki górnika.
 3. Zajęcia ruchowe ; ćwiczenia mięśni pleców, skłony , wymachy rąk.
 4. Zajęcia plastyczne malowanie bukietów kwiatów: na pomalowanym kolorowymi świecowymi kredkami katonie zamalowanym czarną farbą- wydrapywanie bukietów.
 5. Zbliża się do nas Mikołaj. Zajęcia plastyczne ;malowanie Mikołaja.
 6. Mamy już zimę. Malowanie zimowych krajobrazów., technika farby plakatowe.
 7. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny bałwana. Malowanie , wyklejanie na papierze bałwanów.
 8. Prace porządkowe w świetlicy.
 9. Płatki śniegu - malowanie kredkami na kartonie.
 10. Mikołajki; pamiętamy, aby sprawić przyjemność naszym bliskim.
 11. Sposoby przekazywania sobie upominków.
 12. Dziadek Mróz - wykonanie z kolorowego papieru i waty.
 13. Moja lista przebojów - słuchanie i omawianie ulubionych utworów muzyki młodzieżowej.
 14. Nauka i śpiewanie kolęd.
 15. Zwyczaje wigilijne.
 16. Rozmowa z dziećmi ma temat tradycji wigilijnych.
 17. Wykonywanie kartek świątecznych.
 18.  Przygotowanie wraz z dziećmi Choinkowych dekoracji
 19. Wykonywanie wraz z dziećmi stroików. Ubieranie choinki.
 20. Wspólny opłatek wigilijny.

W Świetlicy Środowiskowej dla dzieci w Józefowie w programie każdego dnia niezależnie od zadań planowanych w poszczególnych miesiącach wystąpią:

 1. Gry i zabawy komputerowe.
 2. Gra w bilard, piłkarzyki, hokej oraz gry planszowe.
 3. Godzina poświęcona na odrabianie lekcji oraz na naukę.

Partnerzy

UM Józefów Dla Pilota Artis Group Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …