Menu Gwne

Podgld galerii

Logo OPP  1 % podatku
 Sie PPL LOS

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
PDF Drukuj Email
niedziela, 13 stycznia 2013 03:11
Nasza wietlica Nasza wietlica Nasza wietlica
Nasza wietlica Nasza wietlica Nasza wietlica

 
STYCZE
 1. Bezpieczestwo podczas zabaw na niegu. Zabawy ruchowe, rzucanie niekami do celu.
 2. Wieczr kold i pastoraek.
 3. Oglne zapoznanie z obsug komputera i znajomoci podstawowych funkcji i zada.
 4. "W zdrowym ciele zdrowy duch?- wiczenia i zabawy ruchowe.
 5. Zimowy turniej w tenisa stoowego, bilard , pikarzyki.
 6. Dzie Babci, Dzie Dziadka: wykonywanie laurek dla Babci i Dziadka.
 7. ycie zwierzt lenych w zimie; zajcia plastyczne , malowanie, rysowanie lub szkicowanie zwierzt.
 8. Karaoke-piewanie indywidualne i zbiorowe.
 9. Zajcia wzbogacajce posiadanie wiadomoci, zaspakajajce ciekawo wiata- czytanie ksiek, gry dydaktyczne i edukacyjne
 10. Ferie zimowe. Pogadanka o tym jak mio mona spdzi ferie.
 11. Konkurs na najwikszego bawana niegowego.
 12. Przygotowanie gazetki na walentynki.
 13. "Godzina? na samoksztacenie, pomoc w odrabianiu lekcji.
LUTY
 1. Ferie w mojej wietlicy - planowanie zaj z modzie na ferie
 2. "Dzie bezpiecznego Internetu?- zajcia  majca na celu zwrcenie uwagi na kwesti bezpiecznego dostpu dzieci i modziey do zasobw internetowych.
 3. Tradycja " tustego czwartku?- dyskusja.
 4. Dzie w. Walentego, walentynki- geneza powstania obyczaju.
 5. Konkurs Walentynowy- robimy walentynki, sposb wykonania dowolny.
 6. Choinka - bal karnawaowy
 7. Konkurs plastyczny "Moje ferie zimowe?.
 8. Zabawy na niegu- budowanie oraz rzebienie budowli , postaci
 9. Zajcia plastyczne, dzieci robi znaki, rysuj na kartonie , lepi z plasteliny.
 10. Igrzyska zimowe dla dzieci i modziey- konkursy na najszybszy zjazd na sankach, nartach oraz worku z sianem.
 11. Organizacja wsplnego ogniska oraz pieczenie kiebasek.
 12. Prace porzdkowe w wietlicy.
 13. Prowadzanie przez dzieci kroniki.
 14. Zorganizowanie turnieju w tenisa stoowego.
 15. Zajcia z komputerem.
 16. "Luty podkuj buty?- konkurs plastyczny.
MARZEC
 1. Okres przedwiosenny , w ktrym jest mowa o tym jak niebezpieczne s zabawy na lodzie , co ma suy uwiadomieniu zagroe w celu zapobiegania nieszczliwych wypadkw.
 2. Znaczenie sportu dla zdrowia- rozmowy z dziemi
 3. Zwrcenie uwagi na zmiany, ktre zachodz w krajobrazie; zilustrowanie przyrody na kartonie np. szare niebo.
 4.  "Mama moim najlepszym przyjacielem?- zajcia plastyczne z ukazaniem prac jakie mama wykonuje w domu.
 5. Dzie Kobiet - dzieci przygotowuj kartki ( laurki) , wydzieranki z kolorowego papieru , kwiaty w flakonie- wykonane prace maj na celu ksztatowanie sprawnoci manualnej dzieci.
 6. Higiena osobista, "jak ci widz tak ci pisz?. Zabawa ruchowa; stoimy przed lustrem i mwimy o swoim wygldzie.
 7. Wykonanie Marzanny ze somy.
 8. Wycieczka nad rzek Nepryszk- topienie Marzanny.
 9. Wiosenne porzdki wok nas. Ksztatowanie nawyku sprztania po sobie miejsc w ktrych si bawimy, w ktrym jestemy.
 10.  Malowanie farbami.
 11. Wydzieranie papieru kolorowego i naklejanie "pierwszych wiosennych kwiatw?( zawilec, pierwiosnek, sasanka, krokus itp.).
 12. Nauka szacunku do przyrody. Wycieczka do lasu.
 13. Prowadzanie przez dzieci kroniki.
 14. Zajcia z Witrau.
KWIECIE
 1. Prima Aprilis - 1 kwiecie przedstawienie krtkich scenek komediowych.
 2. Wielkanoc- Zwyczaje wielkiej nocy. Znajdowanie w Internecie wierszykw o witach.
 3. Przygotowania do wit Wielkanocnych. Malowanie na kartonie symboli tych wit .
 4. Wykonywanie ozdb wielkanocnych: kury, kurczaki, stroiki- technika dowolna
 5. Robienie pisanek oraz kartek witecznych.
 6. Wzbudzanie zainteresowa dla ronych potraw, ktre spoywamy oraz higiena i estetyka podawania na st.
 7. Wiosenne porzdki wok nas, naszego otoczenia.
 8. Obserwacja otoczenia wok nas -prby przeniesienia swoich wrae , odczu na ?papier? za pomoc kredek , farb.
 9. Ksztatowanie zmysu rwnowagi, wiczenia z elementami wspzawodnictwa.
 10. Zabawy na wieym powietrzu z pik .
 11.  "W zdrowym ciele zdrowy duch?- lune zabawy ruchowe na wieym powietrzu.
 12. Zajcia z Witrau.
 13. Zajcia Internetowe.
MAJ
 1. Jaki zawd chciaby wykonywa. Ukazywanie swoich pomysw za pomoc rysowania na kartonie.
 2. Pan straak. Uwiadamianie zagroe jakie wynikaj z nie waciwego uywania urzdze elektrycznych, "nie pamitanie? o ich wyczeniu.
 3. Konsekwencje i sposoby zabiegania poarom. Zajcia plastyczne; rysunki straaka, samochd straackiego itp.
 4. Wiosenna ka ( motyle ,abki , kwiaty ). wykonywanie wraz z dziemi takiej ki.
 5. Wykonywanie zakadek z brystolu, do ksiki , na rne sposoby.
 6. Zabawa na wieym powietrzu z pik, ; organizowanie piki nonej, pobudzanie radoci i zadowolenia poprzez wsplna zabaw.
 7. Mj sad- malowanie farbami plakatowymi ;z dodatkiem pasty do zbw ? kwitncego sadu? .
 8. Prowadzenie kroniki.
 9. Zorganizowanie wycieczki do lasu.
 10. Dzie matki- rozmowa na temat naszych mam.
 11. Czytanie opowiada zwizanych z tematyk dnia matki.
 12. Przygotowanie laurek, prezentw dla mamy.
 13. Midzynarodowy Dzie Unii Europejskiej.
 14. Poznanie pastw czonkowskich Unii Europejskiej i ich flagi.
 15. Zorganizowanie zawodw w tenisa stoowego.
 16. Zajcia z Witrau
 17. Zajcia Internetowe
CZERWIEC
 1. Midzynarodowy Dzie Dziecka. Impreza na wieym powietrzu z okazji wita dzieci
 2. ycie dzieci z innych krajw; malowanie farbami, kredkami, dzieci ronych ras- czarna , bia i ta.
 3. Wykonywanie z papieru , plasteliny, sylwetek dzieci .
 4. Zapoznanie si z oglnymi zasadami bezpieczestwa na boisku.
 5. Zabawy sportowe, rzuty pika, biegi.
 6. Umiem dzieli si z koleg; pomaganie sobie nawzajem, starania by atmosfera bya mia, przyjemna.
 7. Wycieczka do lasu- idziemy na jagody.
 8. Zabawy porzdkowe-sprztanie z piosenk.
 9. Gry i zabawy na boisku szkolnym- siatkwka, koszykwka.
 10. Robimy plany na wakacyjny odpoczynek.
 11. Rozwj zrcznociowy , poprzez zabawy na wieym powietrzu.
 12. Tydzie "Moje hobby? konkurs dla dzieci -moja pasja prezentacja posiadanych umiejtnoci, wystawy.
 13. Prowadzenie kroniki.
 14. Zajcia komputerowe.
 15. Zajcia z Witrau.

LIPIEC

 1. WAKACJE bezpieczestwo podczas zabaw w wodzie, zwrcenia uwagi na zasady bezpieczestwa podczas przebywania na play, w wodzie.
 2. Wycieczka nad zalew.
 3. Zajcia plastyczne- malowanie swoich odczu z pobytu nad wod rnymi technikami.
 4. Zajcia rozwijajce umiejtnoci manualne- malowanie farbami, wyklejanie, wycinanie.
 5. Wsplne dbanie o porzdek w wietlicy, zwracanie sobie wzajemnie uwagi w celu czystego , przyjemnego spdzania czasu.
 6. Zabawy ruchowe na wieym powietrzu z pik dla poprawy naszej kondycji. Dbanie o sylwetk.
 7. Zabawy na wieym powietrzu- Gra w siatkwk
 8. Moje marzenia co do wakacji. Malowanie miejsc w ktrych dzieci chciay by si znale, zobaczy , zwiedzi. Technika utrwalenia dowolna.
 9. Obserwacja przyrody, rodowiska w ktrym mieszkamy. Przelewanie wrae na karton , dowolna technik farby, kredki , lub plastelina.
 10. Spacer nad pobliski zalew.
 11. Zajcia plastyczne : "Moje marzenie?- technika dowolna.
 12. Prowadzenie przez dzieci kroniki.
 13. Zajcia komputerowe.
 14. Zajcia z Witrau
SIERPIE
 1. Wycieczka nad wod ( kpiel w wodzie z pik, budowanie zamkw z piasku).
 2. Karaoke- piewanie indywidualne i zbiorowe.
 3. Gry komputerowe.
 4. Konkurs muzyczny- "Moja piosenka?
 5. Zajcia plastyczne pt.? Moje marzenia wakacyjne? technika dowolna, mog by kredki ,farby plastelina.
 6. Wykonywanie wydzieranek z kolorowego papieru na temat ?Wakacje na wsi?( miecie).
 7. Zabawy na wieym powietrzu -mecz piki nonej.
 8. Zajcia gimnastyczne, poprawianie sylwetki kondycji.
 9. Rozmowa na temat: "yjemy zdrowo".
 10. Uczenie si umiejtnoci zachowania si podczas posiku. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania si oraz wzajemnej yczliwoci.
 11. Organizacja turnieju gra w dwa ognie, pokonywanie przeszkd na czas.
 12. Gry stolikowe. Rozwizywanie zagadek.
 13. Wycieczka do pobliskiego lasu.
 14. Zajcia plastyczne ?Moja gmina Jzefw? przygotowanie zdj, prac plastycznych itp.
 15. Prowadzenie kroniki przez dzieci.
 16. Zajcia z witrau.
WRZESIE
 1. Powitanie nowych uczestnikw wietlicy.
 2. Powrcenie do wspomnie wakacyjnych i omwienie.
 3. Konkurs plastyczny- Jak spdziem wakacje.
 4. Rozmowy indywidualne z dziemi; zwrcenie uwagi ma waciwy stosunek starszych dzieci do modszych kolegw ( zajcia plastyczne).
 5. Utrwalanie form grzecznociowych takich jak :? dzie dobry?, "prosz? " przepraszam? itp.
 6. Zabawy i gry dydaktyczne.
 7. Wartoci zdrowotne owocw i warzyw. Eksponaty owocw. Zajcia plastyczne kredkami lub malowanie farbami owocw i warzyw.
 8. Las jesieni. Zainteresowanie dzieci przyrod jesienn w lesie. Robimy wsplnie z dziemi wystaw wrzosu, szyszek sosnowych i wierkowych.
 9. Ksztatowanie suchu muzycznego; suchanie muzyki.
 10. Rysowanie patykiem na ziemi; na dowolny temat.
 11. Wczenie dzieci do prac porzdkowych w wietlicy.
 12. Zabawy ruchowe z pik .
 13. Dzie Ziemi- chromy nasze rodowisko.
 14. Dzie Ziemi- Wykonanie plakatw w grupach.
 15. Rozbudzanie wraliwoci na czysto i higien osobist.
 16. Zajcia z Witrau
 17. Zajcia Internetowe
PADZIERNIK
 1. Dostrzeganie urokw i walorw jesiennego lasu. Uwiadamianie potrzeby szanowania lasu i jego mieszkacw.
 2. Robimy w wietlicy wsplnie z dziemi jesie. W celu dostrzeenia charakterystycznych zjawisk przyrody - kolorowe licie , opadanie ich z drzew , wrzos, grzyby.
 3. Okrelenie ksztatu lici jesiennych. Robienie kompozycji , bukietw z lici.
 4. Las jesieni- malowanie. Wykonywanie zwierzt z darw jesieni.
 5. Zabawa muzyczno- ruchowa pt. "Stary niedwied mocno pi?.
 6. Dostrzeganie zmian zachodzcych w przyrodzie. Okrelenie nastroju aktualnej pogody i zrozumienie pojcia "szaruga jesienna?.
 7. Spacer po okolicy- Obserwacja zmian zachodzcych w przyrodzie
 8. Zabawy ruchowe na wieym powietrzu.
 9. Zabawy dydaktyczne " czarodziejski worek? , polegajca na odgadywaniu nazw warzyw i owocw na podstawie dotyku.
 10. Zajcia plastyczne. Tworzenie ciekawych wzorw i kompozycji na kartonie "piecztka z ziemniaka?.
 11. wiczenia mini brzucha; rowerek, noyce, wiczenie tuowia, przysiady.
 12. Wdraanie przyzwyczaje do utrzymywania porzdku wok nas.
 13. Grzybobranie. Zajcia plastyczne; malowanie grzybw jadalnych i niejadalnych. Wykonywanie z bibuy na kartonie.
 14. Zajcia manualne , robienie korali z jarzbiny.
 15. Przygotowania do Wszystkich witych.
 16. Wycieczka na cmentarz - porzdkowanie grobw.
 17. Zajcia z Witrau
 18. Zajcia Internetowe
LISTOPAD
 1. wito Zmarych.
 2. Wyjanienie symboliki Grobu Nieznanego onierza.
 3. Wyjanienie znaczenia symboliki wita. "wito Niepodlegoci?- gazetka okolicznociowa.
 4. Rozwijanie zamiowania do obcowania z ksik. Rozwijanie zainteresowania kultura innych narodw.
 5. Mj dom - pobudzanie wyobrani poprzez zbudowanie miniaturki domu.
 6. Pan listonosz - zajcia plastyczne malowanie listonosza i przyborw pracy; torba w ktrej nosi listy, rower.
 7. Rozwijanie zdolnoci manualnych -lepienie z plasteliny na dowolny temat.
 8. Jaki to pojazd- zajcia dydaktyczno - plastyczne, dowolna technika.
 9. Rysujemy , malujemy samochody a take konstruowanie wasnych pojazdw.
 10. Ksztatowanie zasad kultury osobistej i szacunku dla innych. Wzmacnianie wizi w grupie poprzez wspln zabaw- wsplne plsy i zabawy ze piewem.
 11. Zapoznanie dzieci z zachowaniem ptakw przygotowujcych si do zimy. Wdraanie do ochrony i pomocy ptakom.
 12. Papierowe ptaki- orgiami.
 13. Jestem Polakiem- nasza stolica, godo.
 14. Zajcia plastyczne, rysowanie goda.
 15. Przygotowujemy dekoracje na wieczorek andrzejkowy.
 16. Zabawy andrzejkowe- lanie wosku, wrby oraz konkursy.
 17. Zabawa andrzejkowa.
 18. Zajcia z Witrau.
 19. Zajcia Internetowe.
GRUDZIE
 1. Jak to byo z wglem- praca grnika. Malowanie na kartonie wglem.
 2. Wykonanie czapki grnika.
 3. Zajcia ruchowe ; wiczenia mini plecw, skony , wymachy rk.
 4. Zajcia plastyczne malowanie bukietw kwiatw: na pomalowanym kolorowymi wiecowymi kredkami katonie zamalowanym czarn farb- wydrapywanie bukietw.
 5. Zblia si do nas Mikoaj. Zajcia plastyczne ;malowanie Mikoaja.
 6. Mamy ju zim. Malowanie zimowych krajobrazw., technika farby plakatowe.
 7. Rozwijanie sprawnoci manualnej poprzez lepienie z plasteliny bawana. Malowanie , wyklejanie na papierze bawanw.
 8. Prace porzdkowe w wietlicy.
 9. Patki niegu - malowanie kredkami na kartonie.
 10. Mikoajki; pamitamy, aby sprawi przyjemno naszym bliskim.
 11. Sposoby przekazywania sobie upominkw.
 12. Dziadek Mrz - wykonanie z kolorowego papieru i waty.
 13. Moja lista przebojw - suchanie i omawianie ulubionych utworw muzyki modzieowej.
 14. Nauka i piewanie kold.
 15. Zwyczaje wigilijne.
 16. Rozmowa z dziemi ma temat tradycji wigilijnych.
 17. Wykonywanie kartek witecznych.
 18.  Przygotowanie wraz z dziemi Choinkowych dekoracji
 19. Wykonywanie wraz z dziemi stroikw. Ubieranie choinki.
 20. Wsplny opatek wigilijny.

W wietlicy rodowiskowej dla dzieci w Jzefowie w programie kadego dnia niezalenie od zada planowanych w poszczeglnych miesicach wystpi:

 1. Gry i zabawy komputerowe.
 2. Gra w bilard, pikarzyki, hokej oraz gry planszowe.
 3. Godzina powicona na odrabianie lekcji oraz na nauk.
 
Nowości
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

mt_ignore:Logo

Video