Menu Gwne

Podgld galerii

Logo OPP  1 % podatku
 Sie PPL LOS

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2015 13:54

Informacja o programie Pomoc ywnociowa 2014 realizowana przez Bank ywnoci w Lublinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Do" w Jzefowie.

Pomoc ywnociowa 2014Celem Programu Operacyjnego Pomoc ywnociowa 2014 ? 2020 jest dotarcie z pomoc ywnociow do grup osb najbardziej potrzebujcych w caej Polsce. Od poowy maja 2015 roku rozpocznie si realizacja Podprogramu 2015, w ramach ktrego osoby najbardziej potrzebujce w caej Polsce bd mogy skorzysta ze wsparcia w postaci ywnoci, jak rwnie moliwoci uczestniczenia w rnych dziaaniach wspierajcych, edukacyjnych i wczajcych. Program Operacyjny Pomoc ywnociowa 2014 ? 2020 jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujcym.

Do koca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Do" osoby, ktre otrzymaj skierowanie z Orodka Pomocy Spoecznej, bd mogy skorzysta ze wsparcia w postaci ywnoci, ktra cyklicznie bdzie dystrybuowana w formie paczek ywnociowych.

Do koca lutego 2016 roku, kada z osb otrzymujcych paczki ywnociowe, otrzyma w nich produkty nastpujcego typu: makaron widerki, ry biay, kasz jczmienn, patki kukurydziane, mleko UHT, ser ty, groszek z marchewk, koncentrat pomidorowy, dem truskawkowy, mielonk wieprzow, klopsiki w sosie wasnym, cukier biay, olej rzepakowy.

Prcz wsparcia ywnociowego, Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Do" realizowa bdzie cykliczne dziaania informujce o akcjach pomocy ywnociowej. Osoby korzystajce ze wsparcia Programu w naszym wojewdztwie bd mogy rwnie wzi udzia w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczcych wzmacniania samodzielnoci i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegach informowa bdziemy na bieco. Wsparcie dziaaniami towarzyszcymi, pozwoli na zwikszenie wymiaru pomocy ywnociowej, ktra realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc ywnociowa, w postaci paczki ywnociowej moe by przekazywana do osb speniajcych kryteria kwalifikowalnoci do statusu osoby najbardziej potrzebujcej, tj.: osb i rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji yciowej, speniajcych kryteria okrelone w art. 7 ustawy o pomocy spoecznej i ktrych dochd nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniajcego do skorzystania z pomocy spoecznej (951 z dla osoby samotnie gospodarujcej i 771 z dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez waciwy terytorialnie Orodek Pomocy Spoecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej ? owiadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacj Podprogramu 2014, w ramach ktrego Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Do"  obja wsparciem ywnociowym 850 osb. Obok dystrybucji paczek, prowadzone byy rwnie dziaania, przekazywanie informacji o miejscach gdzie realizowane s dziaania pomocy ywnociowej.

Pomoc ywnociowa 2014
 
Nowości
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

mt_ignore:Logo

Video